futureday

kennisplatform voor 
trendonderzoek en 
toekomstverkenning

futureday is een kennisplatform voor trendonderzoek en toekomstverkenning. Het doel van futureday is de professionalisering van het vakgebied door de uitwisseling van kennis en ervaringen. De initiatiefnemers van futureday streven ernaar om de praktijk van experts op het gebied van trendverkenning te verbeteren, hun kennis te verdiepen en hun ervaringen bij elkaar te brengen.  

WAAROM Het werk van professionals die onderzoek doen naar trends en ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden is heel erg zichtbaar. Zij noemen zich trendwatcher, forecaster, futurist, toekomstpsycholoog, -verkenner of innovatiestrateeg. Wat het resultaat is van hun werkzaamheden is echter veel minder duidelijk. Lees verder

WIE futureday is bedoeld voor experts op het gebied van trendonderzoek die ervaring hebben als adviseur voor organisaties. En futureday is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij ondernemingen, organisaties of overheden en daar verantwoordelijk zijn voor toekomstverkenningen en trendtoepassingen. Lees verder

HOE Verworven kennis en opgedane ervaringen op het gebied van trendverkenning en toekomstonderzoek kunnen helpen om ons beter voor te bereiden op wat komen gaat. Daarnaast kunnen succesvolle praktijkvoorbeelden helpen om de kansen en mogelijkheden die zich voordoen beter te benutten. Lees verder

WAT Op de agenda van futureday staan: het verzamelen van praktijkvoorbeelden door het houden van interviews met ervaringsdeskundigen, het delen van deze kennis op deze website en het organiseren van bijeenkomsten voor vakgenoten om kennis met elkaar te delen en samen te werken. Lees verder

WANNEER In de jaren negentig van de vorige eeuw begonnen mensen die onderzoek deden naar trends zichzelf en elkaar trendwatcher te noemen en ontstond er een nieuw vakgebied: trendwatching. Maar het vak is al veel ouder. De eerste organisaties voor toekomstonderzoek werden in de jaren zestig opgericht. Lees verder

WAAR Activiteiten op het gebied van trendverkenningen vinden op allerlei plekken plaats: bij ondernemingen, organisaties en overheden, klein en groot, commercieel en non-profit, lokaal en internationaal. De werkwijze kan heel theoretisch of juist heel praktisch zijn en kwantitatief of juist heel kwalitatief. Lees verder