kennisplatform

WAAROM Het werk van professionals die onderzoek doen naar trends en ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden is heel erg zichtbaar. Zij noemen zich trendwatcher, forecaster, futurist, toekomstpsycholoog, -verkenner of innovatiestrateeg. Wat het resultaat is van hun werkzaamheden is echter veel minder duidelijk. 

Bij organisaties werken professionals die als opdrachtgever of projectleider ervaring hebben opgedaan met trendonderzoek en toekomstverkenning. Omdat deze activiteiten plaatsvinden binnen de eigen organisatie blijven deze ook onbekend. Daarnaast vindt er weinig uitwisseling plaats tussen theoretische en praktische en tussen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekers. 

WIE futureday is bedoeld voor experts op het gebied van trendonderzoek die ervaring hebben als adviseur voor organisaties. En futureday is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij ondernemingen, organisaties of overheden en daar verantwoordelijk zijn voor toekomstverkenningen en trendtoepassingen.

De initiatiefnemers van futureday zijn:

De raad van advies van futureday bestaat uit:

HOE Verworven kennis en opgedane ervaringen op het gebied van trendverkenning en toekomstonderzoek kunnen helpen om ons beter voor te bereiden op wat komen gaat. Daarnaast kunnen succesvolle praktijkvoorbeelden helpen om de kansen en mogelijkheden die zich voordoen beter te benutten. 

Het doel van futureday is de professionalisering van het vakgebied door de uitwisseling van kennis en ervaringen. De kernwaarden zijn verbeteren, verdiepen en verbinden. De initiatiefnemers van futureday streven ernaar om de praktijk van experts op het gebied van trendverkenning te verbeteren, hun kennis te verdiepen en hun ervaringen bij elkaar te brengen. Lees meer over de resultaten van onderzoeken en verkenningen op het weblog van futureday