toekomstagenda

WAT Op de agenda van futureday staan: het verzamelen van praktijkvoorbeelden door het houden van interviews met ervaringsdeskundigen, het delen van deze kennis op deze website en het organiseren van bijeenkomsten voor vakgenoten om kennis met elkaar te delen en samen te werken.

De vragen die daarbij centraal staan zijn: zorgen trendonderzoek en toekomstverkenning ervoor dat organisaties beter om kunnen gaan met veranderingen, dat experts en professionals zich beter kunnen voorbereiden op de toekomst en dat ondernemingen, organisaties en overheden toekomstbestendig worden?

WANNEER In de jaren negentig van de vorige eeuw begonnen mensen die onderzoek deden naar trends zichzelf en elkaar trendwatcher te noemen en ontstond er een nieuw vakgebied: trendwatching. Maar het vak is al veel ouder. De eerste organisaties voor toekomstonderzoek werden in de jaren zestig opgericht.

Daarna zagen allerlei initiatieven op het gebied van trends en de toekomst het licht: een jaarlijks congres over consumententrends, tijdschriften en boeken over trends en de tijdgeest, een opleiding over trendonderzoek en conceptontwikkeling tot en met leergangen over toekomstverkenningen en strategische verkenningen bij organisaties. 

WAAR Activiteiten op het gebied van trendverkenningen vinden op allerlei plekken plaats: bij ondernemingen, organisaties en overheden, klein en groot, commercieel en non-profit, lokaal en internationaal. De werkwijze kan heel theoretisch of juist heel praktisch zijn en kwantitatief of juist heel kwalitatief.

De resultaten van onderzoeken en verkenningen worden gepubliceerd in analoge of digitale vorm, of gepresenteerd voor klein of groot publiek. Veel onderzoeksverslagen zijn online te vinden bij onderzoeksinstituten en planbureaus, onderwijsinstellingen en trendbureaus. Voor informatie over de resultaten van onderzoeken en verkenningen kunt u terecht op het weblog van futureday.